ŚCIANKI PERONOWE

Drukuj

Ścianki peronowe typu "L".

Wykonujemy następujące typy ścianek:

1) Ścianki peronowe z regulacją śrubową:

    a) "L1" dla peronów o wysokościach h-76 cm, o wymiarach: 160 x 105 x 99,5 x 10 cm

    b) "L2" dla peronów o wysokościach h-55 cm, o wymiarach: 139 x   90 x 99,5 x 10 cm

2) Ścianki peronowe bez regulacji śrubowej:

    a) "L1" dla peronów o wysokościach h-76 cm, o wymiarach: 160 x 105 x 99,5 x 10 cm

    b) "L2" dla peronów o wysokościach h-55 cm, o wymiarach: 139 x   90 x 99,5 x 10 cm

    c) "L3" dla peronów o wysokościach h-38 cm, o wymiarach: 100 x   70 x 99,5 x 10 cm

    d) "L4" dla peronów o wysokościach h-30 cm, o wymiarach:   75 x   50 x 99,5 x 10 cm

3) ścianki nietypowe o wymiarach na życzenie Zamawiającego

 

Wszystkie produkowane przez nas ścianki peronowe, wykonujemy jako monolityczne, czyli wylewane jako jednolity blok żelbetowy. Podstawą wykonywania ścianek peronowych dla PKP PLK, jest projekt stanowiący własność tej instytucji, wykonany przez BPK "Kolprojekt" Warszawa, gdzie na każdym rysunku zaznaczony jest wymóg produkowania ścianek jako monolityczne. Projekt ten zawiera również precyzyjne dane odnośnie rodzaju betonu, ilości zbrojenia oraz tolerancji wymiarowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom poprawienia jakości i równości powierzchni peronów kolejowych, opracowaliśmy autorski system płynnej rektyfikacji położenia płyt peronowych na ściankach peronowych, który został zatwierdzony i wdrożony do stosowania w projekcie BPK "Kolprojekt" Warszawa i dzisiaj jest stosowany przez wszystkich producentów peronów kolejowych.

Produkowane często ścianki peronowe wykonywane jako nie monolityczne, czyli z dolewaną oddzielnie stopą, są materiałem wadliwym i nigdy nie powinny być stosowane, bo mogą w przyszłości spowodować katastrofę kolejową.

Ścianki peronowe wykonujemy z betonu o wysokich parametrach i odpowiednio dobranym składzie. Beton użyty przez naszą firmę, spełnia wszystkie wymogi dotyczące budowy peronów kolejowych.

Regulację śrubową stanowią dwie stalowe śruby M20, wkręcone w stalowe dyble M20, zatopione w betonie górnej części ścianki. Na łbach śrub umieszczamy kołpaki z polipropylenu (PP). Śruby i dyble muszą być stalowe, ocynkowane lub epoksydowane, przed wkręceniem posmarowane smarem maszynowym lub wazeliną techniczną. Stosowanie śrub i dybli z tworzywa sztucznego, najczęściej poliamidu (PA) jest niedopuszczalne, bo mogą one przenosić drgania z przejeżdżających składów na płytę i spowodować jej wysuwanie się w kierunku toru. 

 

W ofercie:

ŚCIANKI BEZ REGULACJI ŚRUBOWEJ

ŚCIANKI Z REGULACJĄ ŚRUBOWĄ

 

Dodatkowe informacje:

 

Galeria:

Oferta asortymentowa

Płytki peronowe

Ścianki peronowe

Płytki typu EF

Impregnat Peronex

Krawężniki przystankowe

 

Płytki chodnikowe dotykowe, prowadzace